โรคลมชัก

โรคลมชัก หรือ โรคลมบ้าหมู (Epilepsy)  เกิดจากความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าในสมอง ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยนั้นมีอาการผิดปกติได้หลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น การชักเกร็งแบบกระตุกทั้งตัวจนถึงขั้นหมดสติ  การชักเกร็งเฉพาะส่วน ซึ่งได้แก่อวัยวะ แขน ขา ใบหน้า หรือแบบนั่งอยู่นิ่งๆ ทำท่าเหม่อลอย รวมถึงการมีพฤติกรรมที่แปลกไป อาการส่วนใหญ่มักจะเป็นๆหายๆ ในระยะเวลาเพียงสั้นๆ ประมาณ 2 – 3 นาทีได้

         ส่วนเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยโรคนี้ โดยทั่วไปแล้วสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนคนทั่วไป เพียงแต่ว่าต้องมีระเบียบในการใช้ชีวิต เช่น ในเรื่องของการกิน ต้องกินยาให้สม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุให้เกิดการกระตุ้นการชัก  อย่าอดนอน อย่านอนดึก รวมถึงห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยังต้องได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาอย่างต่ำ 2 ปี หลังจากนั้นควรมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง จนกว่าแพทย์จะมั่นใจว่าสามารถควบคุมอาการชักได้

         ในเบื้องต้น หากได้รับการรักษาจากแพทย์แล้ว แนะนำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และถ้าหากอยู่ในระหว่างการรักษาและยังมีอาการชักอยู่  ไม่ควรขับรถ เพราะมีความเสี่ยงสูงมากว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถ เนื่องจากอาจจะเกิดอาการชักขณะขับรถได้ แต่หากสามารถควบคุมอาการได้แล้ว และต้องการทำกิจกรรมอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาก่อนเพื่อความปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วยเองทุกครั้ง